Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik 2013.évben adójuk 1 %-val támogatták Egyesületünket
és segítették tagjainkat a gyógyüdülésen való részvétellel.
Vezetőség

Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete Alapszabálya

Közhasznú jelentés 2013. évről
Közhasznú jelentés 2012. évről
Közhasznú jelentés 2010. évről
2010. évi eredmény-levezetés
Közhasznú jelentés 2009. évről
2009. évi eredmény-levezetés
Közhasznú jelentés 2008. évről
2008. évi eredmény-levezetés
Közhasznú jelentés 2007. évről
2007. évi eredmény-levezetés
Közhasznú jelentés 2006. évről
Közhasznú jelentés 2005. évről
Közhasznú jelentés 2004. évről

Pályázataink elkészítésében segítségünkre volt a Proteusz 2003 Bt.


Egyesületünk adatai:
Ceglédi Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Székhelyünk: 2700 Cegléd, Pesti út 23.
Mûködési területünk: Cegléd és Vonzáskörzetének közigazgatási területe
Megalakulásunk éve: 1983. november. 29.
Taglétszámunk: 3002 fő (2011.10.30.-i adat szerint)
Elnök: Décsi Sándorné
Ellenörzõ bizottság: 3 fõ
Fegyelmi bizottság: 3 fõ

1998. januártól közhasznú, társadalmi szervezetként m?ködünk. A tagság nemek szerinti megoszlása igazodik a népességhez. Zömmel közép- és idősebb korosztály tartozik az egyesületünkhöz, a fiatalkorúak létszáma pedig a taglétszám 10%-ának felel meg.

Az Egyesület tevékenységét Cegléden és a környező településeken fejti ki, így szinte az egész Ceglédi Statisztikai Kistérség mozgássérült illetve egyéb fogyatékos lakosságát felkarolja, ami a kistérség körülbelül 100000 fős lakosságának 10-15%-át jelenti. Az esélyegyenlőség megvalósulását a sérült emberek társadalmi beilleszkedést, reintegrációját, társadalmi elfogadottságát tovább nehezíti az általános problémákon felül az a tény is, hogy a Ceglédi kistérség a törvény alapján elmaradott statisztikai régiónak számít, továbbá a munkanélküliségi ráta is meghaladja az országos átlagot. Az Egyesület jelenleg 3002 fő taggal rendelkezik.

Egyesületünk céljai:

 • formálja a helyi közvéleményt a tagjai megítélésének kedvezőbbé tétele érdekében
 • együttm?ködik a mozgás korlátozottak és más rokkantak helyi, hazai és külföldi szervezeteivel, szervezeti egységeivel
 • együttm?ködik a müködési területén mindazon állami és társadalmi szervezetekkel, amelyek a rokkantak társadalmi beilleszkedésének elősegítését szolgálja, a munkájához kéri e szervezetek támogatását
 • teljesíti és gyakorolja a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) tagjaként a tagsággal együtt járó kötelezettségeket és jogokat, a MEOSZ által alapszabály szer?en kibocsátott irányelveknek, ajánlásoknak megfelelően

Az egyesület a céljait és a feladatait a m?ködési területén élő bármely mozgássérült (mozgáskorlátozott, mozgásfogyatékos) személy - nem csupán tagjai- javára látja el és meghatározott feltételek esetén részesíti oket közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület tagjait előre meghatározott kedvezményekben részesítheti, továbbá a tevékenységének érdekkörébe vonhat és szolgáltatásaiban részesíthet más fogyatékossági csoporthoz tartozó, az egyébként előírt feltételeknek megfelelő személyeket is. Az egyesület a fent említett feladatokat muködésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek függvényében a mozgássérült emberek sajátos szükségleteinek figyelembevételével, fokozatosan valósítja meg. Az egyesület tagja lehet minden magyar mozgáskorlátozott személy, akinek a mozgáskorlátozottsága a társadalmi beilleszkedését bármely vonatkozásban korlátozza, vagy csak átlagon felüli erőfeszítések árán teszi elérhetővé, ha kinyilvánítja egyetértését az Egyesület céljával és hajlandóságát e célok megvalósulásának támogatására, a tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére.

Egyesületünk az elmúlt évben a fent említett célok megvalósításáért, a mozgáskorlátozottak életkörülményinek javítása érdekében az alábbi programokat valósította meg:

 • Heti rendszerességgel, minden héten hétfőn, klubnapot tartunk férfi és női tagjaink továbbá minden érdeklődő részére, ahol hangulatos és kultúrált környezetben kapcsolódhatnak ki, tehetik fel aktuális kérdéseiket a jelenlévők.
 • Heti rendszerességgel tart fogadóórát a vonzáskörzetben egyesület munkatársa.
 • Időközönként Orvosi előadások tartása. Amire nagy az érdeklődés.
 • Minden évben szervezünk Berekfürdői gyógyüdülést,valamint egyhetes Erdélyi kirándulásokat.
 • Az év folyamán ötször egynapos kirándulást szervezünk hazánk különböző tájaira.
 • Vidámpark látogatást szervezünk minden évben mozgássérült gyermek és mozgássérült felnőtt részére a Budapesti Vidámparkba ahol a kiránduláson résztvevők ingyen vehetik igénybe a vidámpark szolgáltatásait.
 • A mozgássérültek folyamatos egészségügyi ellátása érdekében elektromos masszázs lehetőséget biztosítottunk.
 • Együttműködve a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, a Máltai Szeretetszolgálattal és egyéb szervezetekkel folyamatosan élelmiszer és ruha csomagokat osztunk a rászorulók részére.
 • Egyik fő tevékenységünk a mindennapi segítségnyújtás tagjaink és a rászorultak részére.
 • Segítünk a rászorultak részére : bevásárlással ,gyógyszer kiváltással, segédeszközök kölcsönzésével, stb.
 • Folyamatosan segítjük az Akadálymentes támogatással kapcsolatos építészeti tanácsadást /kül és beltéri megoldások/.
 • Sorstársi tanácsadással segítünk a hozzánk fordulókhoz:
  A nehézségeiddel szembe nézz, más nézőpontból vizsgáld meg helyzetedet
  Alternatívákat találj, melyek segítik döntéseidet
  Életvezetési és információs tanácsadás
  Megismerd és elfogadd önmagad
  A tanácsadás teljes diszkrécióban a személyi jogok betartásával,díjmentesen vehető igénybe. Előzetes egyeztetés alapján, elérhetőség: 06 70 3603460 tel.